ภาษาไทย |   English
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สินค้า

เราเป็นตัวแทนจำหน่าย คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายทุกประเภท โดยได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องจากดิสทริบิวเตอร์ชั้นนำ ได่แก่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (SYNNEX), บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด, บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด (SiS), บริษัท บันเลือง ชิน อินเตอร์ จำกัด, บริษัท หัวเหลียนคอมพิวเตอร์ จำกัด (GVIEW), บริษัท เอ็กซ์โมรี่ จำกัด (NCP/ DELUX) และ บริษัท นีโอลูชั่น เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สินค้าที่จัดจำหน่ายมีทั้งซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ได้แก่ แบรนด์ที่เป็นที่นิยม ต่างๆ เหล่านี้[ เลื่อนขึ้น ]


บริการของเรา

 • ติดตั้งและปรับแต่ง Linux Server เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด
 • ออกแบบระบบเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อสนับสนุนงานภายในองค์กร (Intranet Web Application)
 • จัดทำฟอร์มและระบบจัดการข้อมูลบนฐานข้อมูลชนิดต่างๆ
 • จัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Text, HTML, PDF และ Excel
 • แปลงและเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ
 • จัดทำ Firmware สำหรับระบบ Embedded / Microcontroller ขนาดเล็ก เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ
[ เลื่อนขึ้น ]


ความชำนาญ

 • Hardware: PC x86, Embedded ARM
 • OS: Linux Server (Red Hat Enterprise / CentOS) / Windows XP / Windows 2000
 • Server configuration: Web, Secure-Web, FTP, SFTP, SSH, Mail, DNS, Proxy, Socks, IRC
 • Programming: C, C++, PHP, Java, Visual Basic, Oracle Pro*C
 • Web Technology: HTML, CSS, CGI, Javascript, ASP, AJAX, JQuery
 • Database Technology: MySQL, Oracle, Microsoft SQL, Microsoft Access
 • Other Technology: Websphere MQ
[ เลื่อนขึ้น ]


งานบรรยาย

 • หลักสูตรเกี่ยวกับการประกอบคอมพิวเตอร์ การติดตั้งและปรับแต่ง Server การเขียนโปรแกรม และการเขียนเว็บ
 • บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Linux เบื้องต้น
 • บรรยายพิเศษ เรื่องการปรับแต่ง Linux server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
[ เลื่อนขึ้น ]
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 - บริษัท ยูนิแมค จำกัด